Friday, May 6, 2016

Pin It

Widgets

What Is 'Phubbing'? ජිවිතයට වැදගත් යමක් 200 වැනි පෝස්ටුවෙන් ... ALLSRILANKANS.BLOGSPOT.COM


හායි යාලුවනේ ඔන්න මම අදත් ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් හොයාගෙන ඉතාම වේගයෙන් දියුණු වන සමාජයේ යන්ත්‍ර එකන්නම වැඩකරලා යන්ත්‍ර වගේ වැඩ කරන හදවත් වලට ජිවීතය ජය ගන්න පාඩමක් අරං ආවා. ඉතින් මේ වගේ පොස්ටුවක් කරන්නේ අද මම මට විශේෂ දවසක් නිසා මොකද කියනවානම් මේ තමයි මගේ බ්ලොග් එකේ 200 වැනි පෝස්ටුව. ඉතින් 2011 11 26 වැනිදා තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ මෙන්න ඒක ඊට කලින් මගේ තවත් බ්ලොගයක් තිබ්බත් මන් මේකට එන්න මේකේ නම ගොඩක් වැදගත් උනා. ඉතින් එදා ඉඳලා හිමිට හිමිට මේ ආපු ගමනට මගේ යාලුවෝ දුන්න සප් එක නම් කියලා වැඩක් නෑ . හරි ඔන්න වැඩි කතා නැතුව මන් දැන් මගේ පෝස්ටුව පටන් ගන්නම්. 

හරි එහෙනම් මෙන්න What Is 'Phubbing'? ....

1.  Phubbing Is Phone-Snubbing Another Person

Yes, phubbing is phone-snubbing. This is when a person rudely snubs and ignores you in a social setting in favor of their smartphone. It's a very familiar situation: the person you are talking with gets a text message or an alert on their phone, or perhaps even an incoming call, and your presence is put on hold for several minutes in favor of the smartphone. The episode ends with a mumbled 'sorry about that', followed by festering tension for at least several minutes.

The phubbing is particularly rude if it's not even a text message, where the offender is busy checking Facebook or other social media.
PPhubbing - Wilkinson / Getty
PPHubbing = Spousal Abuse?. Wilkinson / Getty

2.  PPhubbing = Phone-Snubbing by Your Spouse

 The phubbing term also has a special variation, 'pphubbing' spelled with double P. PPhubbing is when your life partner phone-snubs you. And yes, pphubbing is sometimes more common than regular phubbing, precisely because your life partner believes that they get more social leeway as your spouse.
Phubbing - Jennifer Photography / Getty
Phone snubbing is a sad symptom of web culture. Jennifer Photography / Getty

3.  Origin of the Phubbing and PPhubbing Expressions

The phubbing expression is both a portmanteau (combination of two words) and a neologism (a relatively new word that is starting to become common). It traces to an Australian advertising agency, McCann Melbourne and their 'Stop Phubbing' campaign in 2012.
Phubbing is pandemic - Screenshot, McCann Melbourne
Phubbing is pandemic. Screenshot, McCann Melbourne

4.  How Bad Is Phone Snubbing Around the World?

It's bad. People everywhere are still learning how to balance social etiquette against the compulsion to be constantly connected. Handheld communications are still a novelty, and when it comes to tweenagers, the urgency of managing their digital identity is very pressing.

McCann Advertising has some interesting statistics available at their stopphubbing website.
phubbing intervention! - screenshot / McCann Melbourne
Phubbing intervention is possible!. screenshot / McCann Melbourne

5.  What Can You Do About Phubbing?

Like any uncomfortable communication, you can opt to say nothing to your acquaintance or friend, and just give them a disappointed gaze. Alternatively, you could turn it into a humorous moment, and write a 'phubbing citation' on a restaurant napkin and hand it to them. Or you could send a 'phubbing intervention' email from the nice folks at McCann advertising here. Yes, you can fill out this online form and have it emailed directly to the person who phone-snubbed you.

There are no guarantees that an email will achieve anything. But if you care enough about the person to give them supportive feedback, perhaps try the McCann email approach.

6.  More Text Talk Expressions

Along with 'phubbing', many strange expressions and acronyms have spawned as part of modern connected culture. About.com explains the popular text talk expressions here.
Too much cell phone use is psychologically unhealthy - Liam Norris / Cultura / Getty Images
Too much cell phone use is psychologically unhealthy. Liam Norris / Cultura / Getty Images

7.  Mental Health Effects of Overusing Your Cell Phone

While mobile devices are extremely useful, they can also pose serious psychological problems. Phubbing is often driven by obsessive-compulsive tendencies, and can feed narcissism and skewed views of oneself. Not to mention: phubbing erodes trust and respect between friends and spouses.
Phubbing is psychologically unhealthy - screenshot, McCann Melbourne
Phubbing is psychologically unhealthy. screenshot, McCann Melbourne

8.  Cell Phones Make You Less Connected?

When you spend time together with your child, your spouse, your friend, or your relative, but you are busy scrolling through your text messages, you are sending a poisonous message: 'my phone deserves more respect than you'.

Because of your personal fear of being disconnected, your phubbing is actually poisoning your personal relationships. You may have returned that text message promptly, but you've also sabotaged your connection with the person sitting beside you.

Addiction to cell phone usage is a growing mental health issue as many of us fall victim to the allure of high-speed communications. We need to be careful: staying digitally connected is good, but not at the cost of becoming socially dysfunctional because our smartphones constantly buzz.

ඔයාලත් මේ පොස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මෙතනින් ගිහින් පොඩි Support එකක් දෙන්න ඈ...
No comments:

Post a Comment

හ්ම්ම්ම්ම් ඔන්න එහෙනම් යාලුවනේ යන්න කලින් පොඩි අදහසක් දීලා අපිව පොඩ්ඩක් උස්සලා තිබ්බොත් හොඳයි නේද? ඒක එහෙමයි කියලා මගේ බ්ලොගයේ තියන් වැරදි අඩුපාඩු කියන්නේ නැතුව යන්න එපා. හැබැයි නිකන්ම ඇවිත් යන්නේ නැතුව පොඩි අදහසක් දීලා යන්න හොඳේ...

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Re Designed by Dilhan Padeniya - Premium Blogger Themes | Dil Computers Review